Guldkornkammeret

Guide til kulturiværksættere: Første step til flere deltagere i din aktivitet. En trin-for-trin guide til interessentanalysen

Træ

Har du nogensinde oplevet, at din fantastiske kulturaktivitet ikke fik den opmærksomhed, den fortjente? Som kulturiværksætter kan det være udfordrende at markedsføre sine aktiviteter og nå ud til publikum på en effektiv måde. Selvom du har en fantastisk idé, er det ikke altid let at få den nødvendige opbakning og interesse fra de rigtige mennesker. I denne artikel vil vi give dig et værdifuldt værktøj til at tackle denne udfordring: interessentanalysen, der går forud for din forkromede kommunikationsplan.

Interessentanalysens formål er at give dig et overblik over alle de personer, der har interesse i projektet, samt at gøre det muligt at igangsætte tiltag til en hensigtsmæssig håndtering af - og kommunikation med disse interessenter.

Ved at gennemføre en grundig interessentanalyse kan kulturiværksættere identificere og involvere deres interessenter på en hensigtsmæssig måde, så deres markedsføringsaktiviteter hele tiden er relevante og målrettede. Dette kan ikke blot øge sandsynligheden for succesfuld markedsføring af kulturaktiviteterne, men også styrke samarbejdet med interessenterne og skabe en mere bæredygtig forretningsmodel på lang sigt.

Forskel på interessenter og målgruppe?

Hvad er egentlig forskellen mellem målgruppe og interessenter?

Målgruppen er den specifikke gruppe af mennesker, som man ønsker, skal komme til ens kulturaktivitet. Målgruppen er også en interessent, men ikke den eneste. Interessenter er nemlig alle de personer, grupper eller organisationer, der har en interesse i kulturaktiviteten på forskellige niveauer. Det kan være alt fra enkeltpersoner og lokalsamfund til lokale myndigheder og kulturelle institutioner.

Ved at have en klar forståelse af både målgruppen og interessenterne og ved at udføre en grundig interessentanalyse kan kulturiværksættere sikre sig, at de kommunikerer på en måde, der skaber størst mulig værdi for både målgruppen og interessenterne. Det vil ikke blot hjælpe med at øge synligheden og succesen af kulturaktiviteterne, men også skabe et bedre samarbejde og forhold til de involverede parter.

Det er vigtigt at påpege, at interessentanalysen ikke er en engangsøvelse, men et dynamisk værktøj, der skal justeres og tilpasses i takt med projektets udvikling.

 

Interessentanalysen gennemføres i fire enkle trin:

Analysen giver mulighed for at identificere alle personer med interesse i projektet. Ikke alene målgruppen, men også alle andre nøglepersoner, som kan være med til at støtte og fremme aktiviteterne. Samtidig kan interessentanalysen også identificere potentielle modstandere og konflikter, som kan stå i vejen for succesfuld markedsføring og udbredelse af kulturaktiviteterne.

Her er fire enkle trin til at udarbejde en interessentanalyse:

 

Trin 1: Identificering af interessenter

Første trin består af en brainstorming, hvor projektgruppen kommer med forslag til, hvem der bliver berørt i projektforløbet, og hvem der bliver berørt af resultatet. Brainstormingen gennemføres med fordel ved hjælp af papkort, der senere kan sorteres i forskellige grupper på væggen.

Trin 2: Sortering af interessenter

Interessenterne sorteres derefter i kategorier baseret på deres indflydelse og medvirken i projektet. De væsentligste interessenter udvælges.

Trin 3: Oplevede fordele og ulemper for interessenterne

For de væsentligste interessenter diskuteres, hvilke fordele og ulemper de enkelte interessentgrupper kan opleve ved projektet. Det er vigtigt at beskrive, hvad de reelt har af bekymringer og forventninger, hvis de blev spurgt.

Trin 4: Strategi for håndtering af interessenten

Som sidste trin i interessentanalysen vurderes det samlede billede, og der planlægges, hvad der skal gøres i forhold til interessenten, samt hvornår i projektforløbet. Projektgruppen bør arbejde stringent med denne indsats og definere milepæle, ansvarspersoner for håndteringen af interessenterne.

OBS: Interessentanalysen kan med fordel hænges på væggen i jeres interne projektrum, så I bliver mindet om løbende at revidere den. Men sørg for, at den ikke hænger fremme, hvor den synligt for andre end projektgruppen. Det kan skade projektet, hvis en interessent ser sin placering i interessentanalysen, fordi det kan føre til, at vedkommende føler sig overset eller ikke taget alvorligt. Hvis en vigtig interessent opdager, at de ikke er blevet taget med i overvejelserne eller er blevet placeret i en kategori, som de ikke mener er passende, kan det føre til modstand overfor projektet.

Næste skridt?

I næste måned vil vi fortsætte med at udforske strategier til en effektiv kommunikationsplanlægning. Vi vil præsentere værktøjer og teknikker til at udarbejde en overskuelig milepælsplan, som kan hjælpe kulturiværksættere med at følge op på deres interessentanalyse og fastholde fokus på deres mål. Så følg med og bliv klar til at tage dine markedsføringsaktiviteter til næste niveau!