Om Byens Hus

Byens Hus - vi skaber sammen, er dit nye kultur- og medborgerhus i Gentofte Kommune. Her er plads til frivillighed, foreningsliv, kulturelle aktiviteter og til at teste nye idéer og prøve kræfter med nye deltagelsesformer, håndværk og meget mere.

Lidt om Byens Hus

Byens Hus har hjemme i de hvide bygninger på Hellerupvej 20-26, der engang husede Den Internationale Skole. Ud over at være det nye kultur- og medborgerhus i Gentofte, rummer bygningerne også ungerådgivningen headspace, Udskolingen i Byens Hus, Ung i Byens Hus, Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, en sportshal og boliger. I menuen til venstre kan du læse om de faste brugere samt se den aflevering, der i starten af 2020 blev startskuddet for kultur- og medborgerhus-delen af Byens Hus. 

Visioner for huset

Byens Hus er blevet til på baggrund af et opgaveudvalg, der blandt andet formulerede følgende visioner for huset: 

  • Byens Hus skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om fælles interesser på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion.
  • Byens Hus skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn for kommunens borgere i alle aldersgrupper.
  • I Byens Hus tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune.

Læs mere her om Opgaveudvalgets arbejde.

Hvad du finder på hjemmesiden

På denne hjemmeside finder du blandt andet information om, hvordan du kan være aktiv i og medskaber af Byens Hus, hvordan du melder dig ind i foreningen Byens Hus, hvilke lokaler du kan booke, hvordan du kommer i kontakt med os, og hvem der allerede bruger Byens Hus.

Velkommen til!