Om Byens Hus

Byens Hus er dit nye kultur- og medborgerhus i Gentofte Kommune.
Byens Hus er til for dig, der er medborger i Gentofte Kommune. Her er plads til frivillighed, foreningsliv, kulturelle aktiviteter og til at teste nye idéer og prøve kræfter med nye deltagelsesformer, håndværk og meget mere.

Byens Hus har hjemme i de hvide bygninger på Hellerupvej 20-26, der en gang husede Den Internationale Skole. I dag er der ud over det nye kultur- og medborgerhus: en sportshal, unge rådgivningen, Headspace, Fremtidens Udskoling, Ung i Byens Hus, Frivilligcenter, Gentofte og boligerne, Hellerupvej 22. I menuen til venstre kan du læse om 'beboerne' samt se den aflevering, der i starten af 2020 blev startskuddet for kultur- og medborgerhus-delen af Byens Hus. 

 Byens Hus er nemlig blevet til på baggrund af et opgaveudvalg, der blandt andet formulerede følgende vision for huset:
 
• Byens Hus skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om fælles interesser
på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion
• Byens Hus skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn for
 kommunens borgere i alle aldersgrupper
• I Byens Hus tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel
mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune

Læs mere om opgaveudvalgets arbejde her Opgaveudvalgets arbejde

På denne hjemmeside finder du information omkring, hvordan du kan deltage, være aktiv i og medskaber af Byens Hus.

God fornøjelse.