Om Byens Hus

Byens Hus - vi skaber sammen, er dit nye kultur- og medborgerhus i Gentofte Kommune. Her er plads til frivillighed, foreningsliv, kulturelle aktiviteter og til at teste nye idéer og prøve kræfter med nye deltagelsesformer, håndværk og meget mere.

Billede af Byens Hus

Visioner for huset

Byens Hus er blevet til på baggrund af et opgaveudvalg, der blandt andet formulerede følgende visioner for huset: 

  • Byens Hus skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om fælles interesser på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion.
  • Byens Hus skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn for kommunens borgere i alle aldersgrupper.
  • I Byens Hus tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune.


Lidt om Byens Hus

Byens Hus har hjemme i de hvide bygninger på Hellerupvej 20-26, der engang husede Den Internationale Skole.

Denne hjemmeside er primært tilegnet den del af matriklen, som er Kulturhus. Men ud over Kulturhuset, Byens Hus, vi skaber sammen, finder du på matriklen også:

Fritidstilbuddet til kommunens unge, Ung i Byens Hus 

Ungerådgivningen headspace, Gentofte

Udskolingshuset i Byens Hus

Samt Frivilligcenter og selvhjælp Gentofte

Kulturhuset Byens Hus, vi skaber sammen er kulturhus i en helt ny konstellation, hvor kommune og borgere sammen skal drive huset. Der er således Gentofte Kommune, der står for drift og vedligehold af bygningerne samt ledelsen af Kulturhuset, men det er borgerne, der skaber indhold og sammen med lederen sætter retning og rammer for huset.

Borgerne er organiseret i Foreningen Byens Hus. Læs mere om foreningen her

Vil du gerne være med til at udvikle og skabe Byens Hus er der rig mulighed, blandet andet ved at deltage aktivt i de arbejdsgrupper, som bestyrelsen har lavet. Se dem alle samt kontakt information Her:

Hvad du finder på hjemmesiden

På denne hjemmeside finder du blandt andet information om, hvordan du kan være aktiv i og medskaber af Byens Hus, hvordan du melder dig ind i foreningen Byens Hus, hvilke lokaler du kan booke, hvordan du kommer i kontakt med os, og hvem der allerede bruger Byens Hus.

Velkommen til!