Udvikling af de fysiske rammer

Arbejdet med udviklingen af en helhedsplan for de fysiske rammer i Byens Hus er i fuld gang.

Arbejdet med en ny helhedsplan

Arbejdet med den nye helhedsplan for Byens Hus sker i et tæt samarbejde mellem brugere af huset, Gentofte kommune og rådgivningsfirmaet arki_lab. Det er alt fra, hvor hovedindgangen skal være, til hvordan man finder vej, hvad der skal være på udearealerne, hvordan ude og inde kommer til at virke indbydende, valg af farver osv. Fokus er på, hvordan vi bedst skaber plads til en mangfoldighed af aktiviteter, fællesskaber og initiativer. Over de sidste mange måneder har der været afholdt en række digitale aktiviteter mellem de forskellige interessenter, som ifølge planen skal munde ud i en helhedsplan, der ligger klar ultimo maj.

Følg med her på siden og på vores Facebookside, eller få information direkte på mail. Det gør du ved at sende en mail til byenshus@gentofte.dk..

Her kan du læse mere om arki_lab.

Hvad der ellers foregår, selv om huset er lukket

Selv om huset er lukket pga. Covid-19, arbejder vi intenst på fremtiden. Siden oktober hvor der var stiftende generalforsamling i Foreningen Byens Hus, har alle brugere, fastansatte og Gentofte Kommune været i arbejdstøjet. Pt. er vi i gang med at renovere teatersalen, færdiggøre helhedsplanen, etablere et bookingsystem, så bookinger og reservationer af huset bliver let tilgængeligt for alle brugere - og ikke mindst forsøge at få en dagligdag op at stå i en coronatid.