Generalforsamling

Vi glæder os meget over, at Foreningen Byens Hus kan afholde sin første ordinære generalforsamling mandag den 31. maj kl. 19.30 i Byens Hus (om alt går vel). Alle der tilmelder sig, er velkomne.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Foreningen Byens Hus - vi skaber sammen

Tid: 31. maj 2021 kl. 19:30.
Sted: Mødesalen, Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

Hvis det på grund af fortsat corona-nedlukning ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen på denne
dato, vil der blive udmeldt en ny dato snarest muligt.

Alle er velkomne, dog har kun ordinære medlemmer stemmeret (ikke støttemedlemmer). Man kan blive
medlem af foreningen via dette link: Bliv medlem af Foreningen Byens Hus

Deltagere i generalforsamlingen skal tilmelde sig hurtigst muligt, da vi grundet corona-restriktioner/pladsforhold kan
blive nødt til at begrænse deltagerantallet. Tilmelding foregår via denne formular. Sidste frist er den 21. maj 2021.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent og valg af referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab. Regnskabet kan rekvireres inden mødet.
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 17. maj.
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ad 6: Bestyrelsen består af følgende. Dem der er på valg, er markeret med *:

 • Christen Monberg (formand)
 • Kathrine Bundgaard (næstformand)
 • Ulla Skou (kasserer) *
 • Emilie Winstrøm *
 • Leyla Fatima Lavrsen
 • Mikkel Pedersbæk *
 • Naveed Pavez *
 • Lukas Byca *
 • Kirsten Holmer
 • Henriette Brytygier
 • Benny Moselund (suppleant) *
 • August Ussing (suppleant) *
 • Anne-Marie Sejer (suppleant) *

Vi glæder os til at se jer alle i Byens Hus

Mange hilsner

Bestyrelsen